Sense-taust

Sense renderdused

Rendedamine Sensele

Kuidas renderdusteni jõudsime

Sense A 33 renderdused said vajalikus läbi Sense kodulehe loomise, kuna kodulehe olemasolevad mudelid ei olnud piisava kvaliteediga, et saada parim tulemus. Renderdused tegime kahes formaadis, ühe laiemale ekraaile ja teise standartses ekraanisuhtes.